สะเก็ดไฟ คืออะไร อันตรายไหม ?

สะเก็ดไฟ คืออะไร เกิดขึ้นจากอะไร ?

สะเก็ตไฟ เป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้บ่อย ในการจัดการกับวัตถุดิบ และการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การเกิดสะเก็ดไฟจากการตัด เชื่อมเหล็กในการผลิตสินค้า สะเก็ดไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร แล้วสะเก็ตไฟนี้ก็เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงด้วย เพราะสะเก็ดไฟก็ยังมีความร้อน และอาจจะมีสะเก็ดโลหะออกมาด้วย

อันตรายจาก สะเก็ดไฟ

สะเก็ดไฟนั้นนอกจากความร้อนที่กระเด็นออกมาแล้ว สำหรับการตัดเชื่อมเหล็ก ก็อาจจะมีสะเก็ดโลหะออกมาด้วย ตัวอย่างอันตรายจากสะเก็ดไฟ

 1. อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวบุคคล
  • ความร้อนที่เกิดจากสะเก็ดไฟ เมื่อสัมผัสกับผิวหนังก็อาจจะทำให้ผิวหนังระคายเคืองหรือเกิดรอยไหม้ได้
  • เศษโลหะที่เกิดจากสะเก็ดไฟ เมื่อสัมผัสกับผวินหังก็จะทำให้เกิดแผลขึ้นได้และถ้าหากถูกเศษเหล็กเข้าสู่ตา ทำให้ดวงตาเกิดการระคายเคือง ติดเชื้อที่แผล หรือจนกระสั่งสูญเสียการมองเห็นได้เลยทีเดียว
  • แสงที่เกิดจากสะเก็ดไฟ อาจจะทำให้สายตาพร่ามั่ว และอาจจะทำให้สูญเสียการมองเห็นได้
 1. อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งของ
  • ความร้อนที่เกิดจากสะเก็ดไฟ หากสัมผัสในพื้นผิวธรรมดาอาจจะไม่เกิดผลอะไรมากนัก แต่ถ้าหากสะเก็ดไฟได้ตกลงไปในวัสดุไวไฟ ก็อาจจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้ และเป็นอันตรายอย่างรุนแรง และทำให้พื้นผิวของวัสดุบางชนิดที่ไม่ทนต่อความร้อนเกิดความเสียหายได้อีกด้วย
  • เศษโลหะที่เกิดจากสะเก็ดไฟ หากสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่ทนต่อความร้อน ก็อาจะเกิดทำให้พื้นผิวดังกล่าวเสียหายได้ อาทิเช่น สัมผัสกับพลาสติก หรือสายไฟ ถ้าฉนวนไฟฟ้าถูกทำลายก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากระบบไฟฟ้าได้อีกด้วย

วิธีป้องกันอันตรายจากสะเก็ดไฟ

 1. ในระหว่างการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสะเก็ดไฟ เช่นการตัดเหล็ก เชื่อมเหล็ก ควรจะมีอุปกรณ์ในการป้องกัน โดยเฉพาะในบริเวณในหน้าที่ต้องการป้องกันเป็นพิเศษ เช่น ควรใส่หน้ากากป้องกัน หรือหน้ากากช่างเชื่อม
 2. ควรจะวางวัสดุที่มีความไวไฟ อยู่ห่างจากบริเวณที่ทำงานประเภทการเชื่อมเหล็ก หรือตัดเหล็ก เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟที่จะเข้าไปสัมผัสกับวัสดุไวไฟ และช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
 3. สำหรับอุปกรณ์บางชนิด เช่น สายไฟ ที่มีความจำเป็นในการใช้งานในบริเวณที่ทำงานในบริเวณดังกล่าว ควรจะมีอุปกรณ์ในการป้องกันสายไฟ อาทิเช่น ท่อเฟล็กซ์เหล็กถัก ซึ่งจะเป็นท่อที่มีเหล็กถักหุ้มอยู่ด้านนอก จึงช่วยป้องกันสะเก็ดไฟที่จะเข้าไปทำลายสายไฟภายในได้ดี

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อโดนสะเก็ดไฟเข้าสู่ดวงตา

การที่สะเก็ดไฟเข้าสู่ดวงตาเป็นเคสที่มีความอันตราย ดังนั้นจึงควรรีบปฐมพยาบาลก่อนและมีขั้นตอนดังนี้

 1. ตรวจเช็คก่อนว่า ถูกสัมผัสแค่สะเก็ดไฟ หรือมีเศษเหล็กเข้าไปในดวงตาด้วย
 2. ห้ามขยี้ตา เพราะจะทำให้แผลกว้างขึ้น และเพิ่มโอกาสการติดเชื้อได้
 3. ห้ามล้างตา ถ้าเป็นเศษเล็กๆ ก็สามารถล้างออกได้ แต่สำหรับเศษเหล็กอาจจะติดฝังแน่น และถ้ายิ่งล้างตาก็อาจจะทำให้เศษเหล็กติดแน่นขึ้น จึงไม่ควรล้างตาเอง
 4. หาอะไรปิดตา เช่น แว่นตาดำ หรือที่ปิดตา
 5. หากมีอาการปวด สามารถทานยาแก้ปวดได้
 6. รีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

บทความอื่น ๆ

ไฟดับเกิดขึ้นเพราะอะไรกัน ? พร้อมวิธีรับมือ

อยู่ๆ ก็ไฟดับ เป็นสถานการณ์ที่เชื่อว่าหลายๆ คนคงไม่อยากพบเจอ เพราะการใช้ชีวิตในประจำวันของเรา แทบจะขาดไฟฟ้าได้ยาก และเมื่อไฟดับลง อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ…

วงจรไฟฟ้า คืออะไร ?

ระบบไฟฟ้าในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ขาดได้ยากในชีวิตประจำวัน เพราะไฟฟ้าก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้ แต่ในระบบไฟฟ้า ก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญที่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้ นั่นก็คือ วงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า…