Flame Retardants คืออะไร ?

วัสดุต่างๆ ที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมมีอยู่มากมาย แต่วัสดุที่นำมาใช้หลายชนิดก็มีคุณสมบัติที่ติดไฟ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายจากอัคคีภัยได้ ดังนั้น สารหน่วงไฟ (Flame Retardants) จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาและถูกเติมแต่งลงไปในวัสดุต่างๆ เพื่อช่วยลดปัญหาและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการติดไฟ และใจปัจจุบันในหลากหลายอุตสาหกรรมจึงได้นำมาใช้มาเป็นจำนวนมาก

สารหน่วงไฟ (Flame Retardants) คืออะไร ?

Flame Retardants หรือจะเรียกในภาษาบ้านเราว่า สารหน่วงไฟ เป็นสารกลุ่มสารเคมีหลายชนิดที่มีคุณสมบัติและโครงสร้างที่มีหน้าที่ในการป้องการติดไฟ การลามไฟ ที่ได้นำไปเติมลงไปในวัสดุต่างๆ ที่สามารถติดไฟได้ เพื่อไม่ให้วัสดุนั้นติดไฟได้ หรือชะลอการแพร่กระจายของไฟ

สารหน่วงไฟ (Flame Retardants) นำมาใช้กับอุตสาหกรรมได้บ้าง

  • อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ – การเติมสารหน่วงไฟลงไปในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยจากอัคคีภัย โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะมีโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ตัวอย่างการใช้สารหน่วงไฟ เช่น ท่อร้อยสายไฟ โทรทัศน์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  • วัสดุก่อสร้าง – การเติมสารหน่วงไฟในวัสดุก่อสร้างและวัสดุภายในอาคารสาธารณะ บ้าน สำนักงาน โรงเรียน รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม ก็ช่วยป้องกันและเพิ่มความปลอดภัยจากอัคคีภัยมากขึ้น เช่น สีทาบ้าน
  • เฟอร์นิเจอร์ – โดยปกติ เฟอร์นิเจอร์จะถูกผลิตจาก ผ้า ไม้ และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถติดไฟได้ ดังนั้นการเพิ่มสารหน่วงไฟเพิ่มลงไปในวัสดุและเส้นใยที่นำไว้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ ก็จำทำให้การติดไฟได้ยากขึ้น
  • ระบบขนส่ง – ระบบขนส่งนั้นรวมตั้งแต่ เครื่องบิน รถไฟ รวมถึงรถยนต์ทั่วไป การเติมสารหน่วงไฟลงไปในวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตยานยนตร์ทั้งหลายจะช่วยในการรักษาชีวิตของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่าง สินค้าที่มีส่วนผสมของ สารหน่วงไฟ (Flame Retardants)

ตัวอย่างของสารหน่วงไฟ

  1. สารหน่วงไฟที่มีส่วนประกอบของ ฮาโลเจน (Halogenated flame retardants) – เป็นสารหน่วงไฟชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กับวัสดุประเภท พลาสติก สิ่งทอ แผงวงจร และปอกพลาสติกที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวอย่างสารหน่วงไฟของชนิดนี้คือ คลอรีน (Chlorinated Flame retardants [CFRs]), โบรมีน (Brominated Flame Retardants [BFRs]), Tetrabromobisphenol-A (TBBPA)
  2. สารหน่วงไฟที่มีส่วนประกอบของ ฟอสฟอรัส (Phosphorus Flame Retardants [PFRs]) – ฟอสฟอรัสนั้นใช้ผลิตสารหน่วงไฟได้ นิยมใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมโฟม โพลียูริเทน ใช้ผลิตเฟอร์นิเจอทนไฟ ที่นอน และฉนวนความร้อน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และพาสติกที่มีอุณหภูมิสูง เช่นสวิทช์ คอนเนคเตอร์
  3. สารหน่วงไฟที่มีส่วนประกอบของ ไนโตรเจน (Nitrogen Based Flame Retardants [NFRs]) – ส่วนหน่วงไฟชนิดนี้ นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ เช่น ไนล่อน โพลียูนนิเมย โพลีโอเลฟินส์ สีทนไฟ สิ่งทอ และวอลเปเปอร์
  4. สารหน่วงไฟชนิดอนินทรีย์และสารประกอบแร่ (Inorganic Flame retardants and mineral compounds) – เป็นสารประกอบอนินทรีย์ และแร่ธาตุ มาผสมรวมเข้ากับ โบรมีน ฟอสฟอรัส หรือไนโตรเจน โดยส่วนผสมของสารประกอบอนินทรีย์จะประกอบไปด้วย ไนโตรเจน กราไฟต์ ซิลิกา และอนินทรีย์ ฟอสเฟต เช่น แอมโมเนียมฟอสเฟต และโพลีฟอสเฟต สารประกอบแร่ร่วมถึงฟอสเฟตบางชนิด เช่น อะลูมิเนียม สังกะสี แมกนีเซียม ซึ่งสารประกอบนี้ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในพลาสติก โฟม สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์จากไม้

ที่มา : chemicalsafetyfacts.org

สินค้าของเรา

ท่อร้อยสายไฟพลาสติก PA

ท่อร้อยสายไฟ PA

ท่อร้อยสายไฟ พลาสติก (PA) เป็นท่อร้อยสายไฟชนิดหนึ่งที่ผลิตจากพลาสติกชนิด PA หรือไนล่อน มีความทนทาน ยืดหยุ่น ดัดโค้งงอได้ และไม่ลามไฟ