ไฟตก รู้ถึงสาเหตุและป้องกันได้

ไฟตก คืออะไร ?

ไฟตกนั้นเป็นปัญหาที่เกิดจากระบบไฟฟ้าที่พบได้บ่อยตามบ้านเรือน และนับว่าเป็นปัญหาที่มักจะสร้างความลำบากในการใช้งานไฟฟ้า นอกจากนี้จากส่งผลต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังใช้งานอยู่อีกด้วย ดังนั้นเราจะมาทำความรู้จักกับไฟตก สาเหตุที่จะเกิดขึ้น พร้อมวิธีแก้ไขปัญหาอีกด้วย

อาการของไฟตก

อาการที่พบเห็นได้ง่ายก็คือ อยู่ ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าหยุดทำงานในระยะสั้นๆ ที่สังเกตุได้ง่ายคือ หลอดไฟ ที่อาจจะมีการกระพริบ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น พัดลมหมุนได้ช้าลง หลอดไฟติดยากขึ้นหรือกระพริบบ่อยๆ ก่อนที่จะติด เพราะเกิดจากแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ ซึ่งไฟตกถ้าเป็นบ่อยๆ จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดปัญหาได้

สาเหตุของไฟตก

ไฟตกนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้

 • เกิดจากมีการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องพร้อมๆ กัน ทำให้มีการใช้กำลังไฟมากเกินไป
 • หากมีอาการไฟตกเหมือนกันภายในระแวกเดียวกัน นั่นคือ ในระแวกนั้นๆ มีการใช้ไฟฟ้ามากเกินไป โดยที่ไฟฟ้าจากต้นทางมีไม่เพียงพอ
 • ตัวนำไฟฟ้าภายในบ้าน อาจจะมีการขัดข้อง หรือเกิดไฟช็อต ภายในบ้าน ถ้าพบปัญหาในด้านนี้ควรรีบทำการแก้ไข
 • เกิดการชำรุดของสายไฟภายในบ้าน ทำให้สูญเสียแรงดันไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา
 • มีกระแสไฟฟ้าไหลลงดิน
 • เกิดการกระชากของกระแสไฟ ภายในบ้าน
 • เกิดจากสภาพอากาศภายนอก เช่น ฝนตกหนัก ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง
 • อยู่ห่างไกลจากสถานีจ่ายไฟ ทำให้แรงดันไฟฟ้าตกลงได้

ไฟตกส่งผลอย่างไร

ปัญหาหลักที่พบได้จากการเกิดไฟตก นั่นคือ เครื่องใช้ไฟฟ้าในปัญหา เนื่องจากแรงดันไฟฟ้ามาไม่สม่ำเสมอ ดังนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือวงจรภายในเสียหาย ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าสั้นลง ดังนั้นการที่ไฟตกบ่อยๆ ก็ย่อมไม่ดีต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

การแก้ไขปัญหาไฟตก

 1. เมื่อเกิดไฟตกภายในบ้าน สิ่งแรกๆ ที่ต้องทำคือการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอัตรากินไฟเป็นปริมาณมาก และสังเกตว่าแรงดันไฟฟ้านั้นกลับมาปกติหรือไม่ เช่น เมื่อไฟตก หลอดไฟจะสว่างน้อยลง เราอาจจะเปิด เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ถ้าหลอดไฟกลับมาสว่างนั่นคือไฟตกเกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้นๆ 
 2. ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า (Automatic Volate Stabilizer) จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมแรงดันไฟฟ้า ให้คงที่สม่ำเสมอ 
 3. ใช้เครื่องสำรองไฟ (UPS) เป็นอุปกรณ์ที่นิยมมาใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรานิกส์ที่มีความซับซ้อน เช่น คอมพิวเตอร์ เพราะถ้าหากไฟตก เครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะเสียหายได้ จากปัญหาเล็กน้อย ทั้งข้อมูลเสียหายจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งเครื่องสำรองไฟจะมีตั้งแต่ตัวเล็กๆ ที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้น จนถึงเครื่องใหญ่ ๆ ที่ครอบคลุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้มากมาย
 4. เลือกใช้ปลั๊กไฟที่มีระบบ Serge Protection ปลั๊กไฟชนิดนี้จะติดตั้งอุปกรณ์ปรับค่าแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ จากไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก แต่จะทำได้ในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น และสามารถทำงานเต็มที่ในบ้านที่ติดตั้งสายดินอย่างถูกต้อง
 5. หากเกิดไฟตกอย่างต่อเนื่อง ในระยะยาวไม่ควรปล่อยไว้ ควรรีบแจ้งการไฟฟ้าที่ดูแลเขตนั้นๆ เพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขต่อไป

สินค้าใกล้เคียง