ตู้พักสายไฟกันน้ำพลาสติก

ตู้พักสายไฟพลาสติก กันน้ำชนิด หูสแตนเลส (Plastic Enclosue Hinge + Latch Type)


เราจำหน่าย ตู้สายไฟกันน้ำพลาสติก ชนิดสหูสแตนเลส (Plastic Enclosure with Stainless Steel Hinge & Latch type) เหมาะสำหรับใช้ในการเป็นจุดพักสายไฟ ตัวกล่องทำจากพลาสติก ABS มีความทนทาน น้ำหนักเบากว่าโลหะ ติดตั้งได้ง่าย มีหลายขนาดให้เลือกใช้ เปิด – ปิดได้ง่ายและแน่นโดยล็อตด้วยหูสแตนเลส

คุณสมบัติสินค้า : ตู้พักสายไฟพลาสติก (Hinge + Latch Type) – TJ Series


ข้อมูลสินค้า

รายละเอียดสินค้า : ตู้พักสายไฟพลาสติก (Hinge + Latch Type) – TJ Series


Grey DoorClear DoorDimensionD1 + D2PlasticMetalW3H3
TG-AG-0712HTG-AT-0712H75 X 125 X 7550 + 25TJ-0712PTJ-071256107
TG-AG-0712-1HTG-AT-0712-1H75 X 125 X 10050 + 50TJ-0712PTJ-0712P56107
TG-AG-0811HTG-AT-0811H80 X 110 X 7550 + 25TJ-0811PTJ-0811P6292
TG-AG-0811-1HTG-AT-0811-1H80 X 110 X 8550 + 35TJ-0811PTJ-0811P6292
TG-AG-0811-2HTG-AT-0811-2H80 X 110 X 10080 + 20TJ-0811PTJ-0811P6292
TG-AG-0811-3HTG-AT-0811-3H80 X 110 X 11580 + 35TJ-0811PTJ-0811P6292
TG-AG-0813HTG-AT-0813H80 X 130 X 7050 + 20TJ-0813PTJ-0813P62112
TG-AG-0813-1HTG-AT-0813-1H80 X 130 X 8550 + 35TJ-0813PTJ-0813P62112
TG-AG-0818HTG-AT-0818H80 X 180 X 7050 + 20TJ-0818PTJ-0818P62162
TG-AG-0818-1HTG-AT-0818-1H80 X 180 X 8550 + 35TJ-0818PTJ-0818P62162
TG-AG-0822HTG-AT-0822H80 X 220 X 7050 + 20TJ-0822PTJ-0822P62202
TG-AG-0825HTG-AT-0825H80 X 250 X 7050 + 20TJ-0825PTJ-0825P62232
TG-AG-0825-1HTG-AT-0825-1H80 X 250 X 8550 + 35TJ-0825PTJ-0825P62232
TG-AG-0825-2HTG-AT-0825-2H80 X 250 X 10050 + 50TJ-0825PTJ-0825P62232
TG-AG-1010HTG-AT-1010H100 X 100 X 7555 + 20TJ-1010PTJ-1010P8282
TG-AG-1010-1HTG-AT-1010-1H100 X 100 X 7580 + 20TJ-1010PTJ-1010P8282
TG-AG-1118HTG-AT-1118H110 X 180 X 9070 + 20TJ-1118PTJ-1118P95165
TG-AG-1118-1HTG-AT-1118-1H110 X 180 X 10570 + 35TJ-1118PTJ-1118P95165
TG-AG-1212-SHTG-AT-1212-SH125 X 125 X 7555 + 20TJ-1212PTJ-1212P105105
TG-AG-1212HTG-AT-1212H125 X 125 X 10080 + 20TJ-1212PTJ-1212P105105
TG-AG-1216HTG-AT-1216H120 X 160 X 9070 + 20TJ-1216PTJ-1216P102142
TG-AG-1217HTG-AT-1217H125 X 175 X 7550 + 25TJ-1217PTJ-1217P105156
TG-AG-1217-1HTG-AT-1217-1H125 X 175 X 10050 + 50TJ-1217PTJ-1217P105156
TG-AG-1217-2HTG-AT-1217-2H125 X 175 X 11075 + 25TJ-1217PTJ-1217P109156

TG-AG-1217-3H

TG-AT-1217-3H125 X 175 X 13585 + 50TJ-1217PTJ-1217P109156
TG-AG-1220HTG-AT-1220H200 X 120 X 7560 + 15TJ-1220PTJ-1220P102182
TG-AG-1222HTG-AT-1222H220 X 120 X 8567 + 20TJ-1222PTJ-1222P100200
TG-AG-1417HTG-AT-1417H140 X 170 X 9575 + 20TJ-1417PTJ-1417P122152
TG-AG-1423HTG-AT-1423H140 X 230 X 9075 + 20TJ-1423PTJ-1423P122211
TG-AG-1520-SHTG-AT-1520-SH150 X 200 X 7555 + 25TJ-1520PTJ-1520P132182
TG-AG-1520HTG-AT-1520H150 X 200 X 10080 + 20TJ-1520PTJ-1520P132182
TG-AG-1520-1HTG-AT-1520-1H150 X 200 X 13080 + 50TJ-1520PTJ-1520P132182
TG-AG-1520-2HTG-AT-1520-2H150 X 200 X 130110 + 20TJ-1520PTJ-1520P132182
TG-AG-1520-3HTG-AT-1520-3H150 X 200 X 160110 + 50TJ-1520PTJ-1520P132182
TG-AG-1525HTG-AT-1525H150 X 250 X 10080 + 20TJ-1525PTJ-1525P132232
TG-AG-1525-1HTG-AT-1525-1H150 X 250 X 13080 + 50TJ-1525PTJ-1525P132232
TG-AG-1525-2HTG-AT-1525-2H150 X 250 X 130110 + 20TJ-1525PTJ-1525P132232
TG-AG-1525-3HTG-AT-1525-3H150 X 250 X 160110 + 50 TJ-1525PTJ-1525P132232
TG-AG-1717HTG-AT-1717H175 X 175 X 7550 + 25TJ-1717PTJ-1717P156156
TG-AG-1717-1HTG-AT-1717-1H175 X 175 X 10050 + 50TJ-1717PTJ-1717P156156
TG-AG-1717-2HTG-AT-1717-2H175 X 175 X 110100 + 25TJ-1717PTJ-1717P157157
TG-AG-1717-3HTG-AT-1717-3H175 X 175 X 130100 + 50TJ-1717PTJ-1717P157157
TG-AG-1725HTG-AT-1725H175 X 250 X 7550 + 25TJ-1725PTJ-1725P156232
TG-AG-1725-1HTG-AT-1725-1H175 X 250 X 10050 + 50TJ-1725PTJ-1725P155232
TG-AG-1825HTG-AT-1825H180 X 255 X 10085 + 25TJ-1825PTJ-1825P155157
TG-AG-2020-SHTG-AT-2020-SH200 X 200 X 10075 + 20TJ-2020PTJ-2020P182182
TG-AG-2020HTG-AT-2020H200 X 200 X 12575 + 50TJ-2020PTJ-2020P182182
TG-AG-2020-1HTG-AT-2020-1H200 X 200 X 13080 + 50TJ-2020PTJ-2020P182182
TG-AG-2020-2HTG-AT-2020-2H200 X 200 X 160110 + 50TJ-2020PTJ-2020P182182
TG-AG-2025HTG-AT-2025H200 X 250 X 10075 + 25TJ-2025PTJ-2025P178223
TG-AG-2030HTG-AT-2030H300 X 200 X 10585 + 20TJ-2030PTJ-2030P180280

อุปกรณ์เสริม


แผ่นเหล็กสำหรับติดตั้งกล่องพักสายไฟ (Steel Mounting Plate)

แผ่นเหล็กสำหรับติดตั้งกล่องพักสายไฟ (Steel Mounting Plate)

แผ่นพลาสติกสำหรับติดตั้งกล่องพักสายไฟ (Plastic Mounting Plate)

แผ่นพลาสติกสำหรับติดตั้งกล่องพักสายไฟ (Plastic Mounting Plate)

ตัวยึดผนังสำหรับกล่องพลาสติก WP-01(Wall Brackets for plastic box)

ตัวยึดผนังสำหรับกล่องพลาสติก รุ่น WP-01 (Wall Brackets for plastic box)

Cap for screw ZC-S10

Cap for Screw ZC-S10

บานพับสแตนเลส รุ่น HG-01 (Stainless Steel Hinge HG-01)

บานพับสแตนเลส รุ่น HG-01 (Stainless Steel Hinge HG-01)

กลอนสแตนเลส รุ่น LC-01 (Stainless Steel latch LC-01)

ตัวยึดผนังสำหรับกล่องพลาสติก รุ่น WP-01 (Wall Brackets for plastic box)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า : ตู้พักสายไฟพลาสติกขนาดใหญ่ (Hinge + Latch Type) – TJ Series


Grey DoorClear DoorDimensionD1 + D2PlasticMetalW3H3
TJ-AG-2819HTJ-AT-2819H280 X 190 X 13098 + 32TJ-2819PTJ-2819255165
TJ-AG-2819-1HTJ-AT-2819-1H280 X 190 X 18098 + 82TJ-2819PTJ-2819255165
TJ-AG-2819-2HTJ-AT-2819-2H280 X 190 X 180148 + 32TJ-2819PTJ-2819255165
TJ-AG-2819-3HTJ-AT-2819-3H280 X 190 X 230148 + 82TJ-2819PTJ-2819255165
TJ-AG-2828HTJ-AT-2828H280 X 280 X 13098 + 32TJ-2828PTJ-2828255255
TJ-AG-2828-1HTJ-AT-2828-1H280 X 280 X 18098 + 81TJ-2828PTJ-2828255255
TJ-AG-2828-2HTJ-AT-2828-2H280 X 280 X 180148 + 32TJ-2828PTJ-2828255255
TJ-AG-2828-3HTJ-AT-2828-3H280 X 280 X 230148 + 81TJ-2828PTJ-2828255255
TJ-AG-3428HTJ-AT-3428H340 X 280 X 13098 + 32TJ-3428PTJ-3428315255
TJ-AG-3428-1HTJ-AT-3428-1H340 X 280 X 18098 + 81TJ-3428PTJ-3428355355
TJ-AG-3819-SHTJ-AT-3819-SH380 X 190 X 10069 + 30TJ-3819PTJ-3819355165
TJ-AG-3819HTJ-AT-3819H380 X 190 X 13098 + 30TJ-3819PTJ-3819355165
TJ-AG-3819-1HTJ-AT-3819-1H380 X 190 X 180148 + 30TJ-3819PTJ-3819355165
TJ-AG-3828HTJ-AT-3828H380 X 280 X 13098 + 32TJ-3828PTJ-3828355255
TJ-AG-3828-1HTJ-AT-3828-1H380 X 280 X 18098 + 82TJ-3828PTJ-3828355255
TJ-AG-3828-2HTJ-AT-3828-2H380 X 280 X 180148 + 32TJ-3828PTJ-3828355255
TJ-AG-3828-3HTJ-AT-3828-3H380 X 280 X 230148 + 82TJ-3828PTJ-3828355255
TJ-AG-2856HTJ-AT-2856H280 X 560 X 13098 + 32TJ-2828P X 2TJ-2856540255
TJ-AG-3856HTJ-AT-3856H380 X 560 X 180148 + 32TJ-3828P X 2TJ-3856534354

อุปกรณ์เสริม


แผ่นเหล็กสำหรับติดตั้งกล่องพักสายไฟ (Steel Mounting Plate)

แผ่นเหล็กสำหรับติดตั้งกล่องพักสายไฟ (Steel Mounting Plate)

แผ่นพลาสติกสำหรับติดตั้งกล่องพักสายไฟ (Plastic Mounting Plate)

แผ่นพลาสติกสำหรับติดตั้งกล่องพักสายไฟ (Plastic Mounting Plate)

Wall Brackets for plastic box (WP-02)

Wall Brackets for plastic box
WP-02

Door hinhe fixing piece LC-S11

Door hinhe fixing piece
LC-S11

Fixing bolets LC-S12

Fixing bolets
LC-S12

Cap for screw ZC-S10

Cap for screw
ZC-S10

Stainless steel hinge (HG-02)

Stainless steel hinge
HG-02

Stainless Steel latch LC-02

Stainless Steel latch
LC-02

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รู้จักกับ ตู้พักสายไฟพลาสติก ชนิดหูสแตนเลส (Hinge & Latch Type)


ตู้พักสายไฟพลาสติก ชนิดหูสแตนเลส (Plastic Enclosure with Stainless Steel Hinge & Latch type) เป็นกล่องพักสายไฟชนิดหนึ่ง หรือตู้ไฟพลาสติก เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญไม่น้อยในการติดตั้งระบบไฟฟ้า กล่องของเราผลิตจากพลาสติก ABS คุณภาพดี สามารถนำไปใช้ได้หลากหลาย ทั้งเป็นจุดพักไฟ จุดแยกวงจร

ตัวกล่องสามารถติดตั้งและใช้งานได้ง่าย เพียงยึดกับสถานที่ติดตั้งให้แน่น และเปิด – ปิดกล่องได้ง่าย และล็อคได้แน่นโดยใช้บานพับและหูสแตนเลส โดยที่ฝาปิดจะสามารถปิดได้แน่น มีความสามารถป้องกันน้ำและฝุ่นตามมาตรฐาน IP Standard ในระดับ IP66 ซึ่งจะช่วยให้ป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่จะเข้าไปทำลายอุปกรณ์ภายในกล่องได้เป็นอย่างดี

จุดเด่นของ ตู้พักสายไฟพลาสติก ชนิดหูสแตนเลส ของเรา


จุดเด่น ของตู้พักสายไฟพลาสติก ชนิดหูสแตนเลส ของเรา

1. ผลิตจากวัสดุคุณภาพ

ตู้พักสายไฟพลาสติก ชนิดหูสแตนเลส ของเราผลิตจากพลาสติก ABS คุณภาพ จึงมีความทนทาน สามารถใช้งานได้ยาวนาน

2. ใช้งานง่าย

ตัวกล่องของเรามีความทนทาน น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย และยังใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

3. ผ่านมาตรฐานสากล

สินค้าที่เราจัดจำหน่ายได้รับมาตรฐานสากล และยังมีความสามารถในการป้องกันน้ำและฝุ่นผ่านมาตรฐาน IP Standard ในระดับ (IP66)

4. มีหลากหลายขนาด

เรามีสินค้าให้เลือกใช้ในหลากหลายขนาด หลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน ตามการใช้งาน

ทำไมถึงต้องเลือกใช้ ตู้พักสายไฟพลาสติก ชนิดหูสแตนเลส (Plastic Enclosure – Hinge and Latch Type)

สำหรับตู้ไฟพลาสติก เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นจุดพักวงจร แยกวงจร ซึ่งจะช่วยให้หลังการติดตั้ง เมื่อมีการแก้ไข หรือ บำรุงรักษาระบบ สามารถทำได้โดยง่าย ไม่ต้องไปไล่สายจากตู้เมนสวิทช์ และด้วยคุณสมบัติของกล่อง ที่มีความทนทาน ใช้งานง่าย น้ำหนักเบา จึงมีความนิยมในการใช้งาน

ทำไมถึงต้องเลือกซื้อ ตู้พักสายไฟพลาสติก ชนิดหูสแตนเลส (Plastic Enclosure – Hinge and Latch Type) กับเรา

สินค้าที่เราได้จัดจำหน่าย เราได้นำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพสูง และผ่านมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ นอกจากนี้เรายังเน้นการบริการอย่างจริงใจ เพื่อความพึ่งพอใจของคุณลูกค้า จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าที่คุณจะได้รับมีคุณภาพ รับรองความถูกต้อง สามารถใช้งานได้จริง และมีการจัดส่งที่รวดเร็ว (ถ้าสินค้าชิ้นนั้นมีสต๊อค) จะส่งตรงถึงมือคุณภายใน 1 – 3 วันทำการ และยังมีราคาปลีก – ส่ง ไม่แพงอย่างที่คิด

สนใจ ตู้พักสายไฟพลาสติก ชนิดหูสแตนเลส

สินค้าใกล้เคียง


กล่องพลาสติกใส่ปุ่มกดสวิทช์

กล่องสวิทช์ กล่องพลาสติกใสปุ่มกดสวิทช์ (Switch Box – Push Button Box) จำหน่ายกล่องสวิทช์ กล่องพลาสติกใส่ปุ่มกดสวิทช์ ทำจากพลาสติก ABS…

กล่องเทอร์มินอลอลูมิเนียม

กล่องเทอร์มินอล อลูมิเนียม (Aluminum Terminal Box) เราจำหน่าย กล่องเทอร์มินอล อลูมิเนียม (Aluminum Terminal Box) ตัวกล่องทำจากอลูมิเนียมอย่างดี…

ตู้โพลีเอสเตอร์ (Polyester Enclosure)

นิยมใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรม,โซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม,ผู้รับเหมาไฟฟ้า,เครื่องจักรอุตสาหกรรม,ผู้ประกอบตู้สวิสต์บอร์ด

กล่องเทอร์มินอลบล็อกพลาสติก

นิยมใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรม,โซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม,ผู้รับเหมาไฟฟ้า,เครื่องจักรอุตสาหกรรม,ผู้ประกอบตู้สวิสต์บอร์ด

กล่องพักสายไฟกันน้ำ (Plastic Enclosue)

นิยมใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรม,โซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม,ผู้รับเหมาไฟฟ้า,เครื่องจักรอุตสาหกรรม,ผู้ประกอบตู้สวิสต์บอร์ด

พูลบ๊อกซ์สแตนเลส (Stainless Steel Enclosure)

นิยมใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรม,โซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม,ผู้รับเหมาไฟฟ้า,เครื่องจักรอุตสาหกรรม,ผู้ประกอบตู้สวิสต์บอร์ด