มาตรฐาน IP (IP Standard คืออะไร ?

ปัจจุบัน หลายๆ คนคงเคยเห็นตัวเลขเหล่านี้ผ่านตามาบ้าง เช่น IP65, IP68 ซึ่งเราจะเห็นอยู่ในอุตสาหกรรมใกล้ๆ ตัวเรา เช่น โทรศัพท์มือถือ งานระบบไฟฟ้า เคเบิ้ลแกลน จะมีค่าเหล่านี้ระบุไว้ในสเปคของมือถือด้วยเช่นกัน แล้วคุณรู้ไหมว่าตัวเลขเหล่านี้คืออะไร และมีความหมายอะไรบ้าง วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ ตัวเลขเหล่านี้กันครับ

มาตรฐาน IP (IP Standdard) คืออะไร

IP นั้นมีชื่อย่อมาจาก Ingress Protection Rating หรือแปลตรงๆ ได้ว่า มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น ซึ่งจะเป็นมาตรฐานIEC60529 พัฒนาขึ้นโดย IEC (International Electrotechnical Commission)

รูปแบบของมาตรฐาน IP

ค่ามาตรฐาน IP จะแสดงอยู่ในรูปแบบ ตัวหนังสือ “IP” และตามด้วยตัวเลขอีก 2 ตัว  เช่น IP68, IP54 โดยที่ตัวเลขตัวแรกจะบ่งบอกถึงความสามารถในการป้องกันของแข็ง มีระดับการวัดอยู่ที่ 0 – 6 และตัวเลขตัวที่สอบจะบ่งบอกถึงความสามารถในการป้องกันของเหลว มีระดับการวัดอยู่ที่ 0 – 8

ความหมายของตัวเลขหลักที่ 1 (การป้องกันของแข็ง)

มาตรฐาน IP เลขตัวแรก ความสามารถในการป้องกันของแข็ง
ตัวเลข การป้องกัน
0 ไม่สามารถป้องกันได้เลย
1 สามารถป้องกันวัสดุของแข็ง ที่มีขนาดใหญ่กว่า 50mm. ที่จะเข้าไปภายในอุปกรณ์
2 สามารถป้องกันวัสดุของแข็ง ที่มีขนาดมากกว่า 12.5mm. ที่จะเข้าไปภายในอุปกรณ์
3 สามารถป้องกันวัสดุของแข็ง ที่มีขนาดมากกว่า 2.5mm. ที่จะเข้าไปภายในอุปกรณ์
4 สามารถป้องกันวัสดุของแข็ง ที่มีขนาดมากกว่า 1mm. ที่จะเข้าไปภายในอุปกรณ์
5 สามารถป้องกันฝุ่นละอองได้เล็กน้อย แต่ฝุ่นที่เล็ดลอดเข้าไปจะเป็นสารที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ภายใน
6 สามารถป้องกันฝุ่นละอองที่ทำอันตรายต่ออุปกรณ์ภายในได้ 100%

ความหมายของตัวเลขหลักที่ 2 (การป้องกันของเหลว)

มาตรฐาน IP เลขตัวหลัง ความสามารถในการป้องกันของเหลว
ตัวเลข การป้องกัน
0 ไม่สามารถป้องกันได้เลย
1 สามารถป้องกันหยดน้ำที่หยดลงบนอุปกรณ์ ในแนวดิ่งได้
2 สามารถป้องกันหยดน้ำที่หยดลงบนอุปกรณ์ ที่กระทบในมุม 15 องศา ได้
3 สามารถป้องกันหยดน้ำที่หยดลงบนอุปกรณ์ ที่กระทบในมุม 60 องศา ได้ โดยไม่ก่อความเสียหายต่ออุปกรณ์
4 สามารถป้องกันหยดน้ำได้ทุกทิศทาง แต่ยังมีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปได้เล็กน้อย
5 สามารถป้องกันสายน้ำ (Jet Water) ได้ทุกทิศทาง โดยไม่ก่อให้มีความเสียหายกับอุปกรณ์ภายใน
6 สามารถป้องกันสายน้ำ (Jet Water) ที่มีแรงดัน หรือหัวฉีดขนาด 12.5mm ได้ทุกทิศทาง โดยมีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปได้เพียงเล็กน้อย
7 สามารถป้องกันน้ำแทรกซึมได้ จากการที่นำอุปกรณ์แช่ลงไปในน้ำ ในความลึกสูงสุด 1 เมตร
8 สามารถป้องกันน้ำแทรกซึมภายใตดแรงดันได้ จากการที่นำอุปกรณ์แช่ในน้ำ ในระดับความลึกมากกว่า 1 เมตร