CE คืออะไร

มาตรฐาน CE คืออะไร ?

มาตรฐาน CE เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานสากลชนิดหนึ่ง ที่มาจากยุโรป มาจากภาษาฝรั่งเศษ “Conformité Européene” หรือเมื่อแปลเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเป็น “European Conformity” ซึ่งในครั้งแรกจะใช้สัญลักษณ์ “EC” และถูกเปลี่ยนสัญลักษณ์ “CE” ในปี ค.ศ. 1993

การที่มีสัญลักษณ์ CE ติดอยู่ในสัญลักษณ์ นั่นแสดงถึงการประกาศว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของกฎหมายด้านสุขภาพความปลอดภัย และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางสหภาพยุโรปได้เปิดตัว มาตรฐาน CE เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศระหว่างประเทศสมาชิกมีความง่ายขึ้น เอื้อต่อการไหลเวียนของสินค้าอย่างเสรีใน EFTA & European Union (EU)

ประเภทสินค้าที่ต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐาน CE

สัญลักษณ์ CE นั้นจำเป็น ถ้าต้องการจะส่งสินค้าออกจำหน่ายในกลุ่มประเทศ EU และ EFTA ซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์อยู่ 20 กลุ่ม

 1. อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ใช้พลังงานก๊าช – เช่นอุปกรณ์ทำอาหาร ทำความร้อน ตู้เย็น
 2. อุปกรณ์สายเคเบิ้ลที่ใช้สำหรับบรรทุกผู้โดยสาร
 3. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำ – หมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 50V ~ 1000V สำหรับกระแสสลับ และ 75V ~ 1500V สำหรับกระแสตรง ซึ่งรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน
 4. ผลิตภัณฑ์สำหรับการก่อสร้าง – หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง อาคาร รวมถึง งานวิศวโยธา
 5. อุปกรณ์และระบบป้องกันสำหรับการใช้ในบรรยากาศที่อาจจะเกิดการระเบิดขึ้นได้
 6. วัตถุระเบิดสำหรับพลเมืองใช้
 7. ภาชนะหุงต้มน้ำร้อน
 8. ลิฟท์สำหรับขนส่งสินค้าและคน
 9. เครื่องจักรทุกชนิด – ที่มีส่วนประกอบในการใช้ในการแปรรูป รักษา เคลื่อนย้าย และการบรรจุหีบห่อวัสดุ
 10. เครื่องชั่งแบบไม่อัตโนมัติ **
 11. เครื่องมือทางการแพทย์ – ทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงซอฟต์แวร์ ที่มีใช้ไว้ในการวินิจฉัย ติดตามการรักษา และบรรเทาอาการของโรค
 12. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ฝังใช้งานภายในร่างกายได้
 13. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่วินิจฉัยในหลอดทดลอง – เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการตรวจชิ้นเนื้อเยื่อตัวอย่าง เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล เกี่ยวกับสภาวะทางสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ความผิดปกติแก่กำเนิด ตรวจสอบความปลอดภัยและความเข้ากันได้ และเพื่อติดตามมาตรการบำบัด
 14. เครื่องชั่งแบบไม่อัตโนมัติ
 15. อุปกรณ์วิทยุและการสื่อสาร – หมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารโดยการรับหรือส่งคลื่นวิทยุโดยใช้คลื่นความถี่ให้กับการสื่อสารวิทยุ
 16. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
 17. อุปกรณ์ที่รับแรงดันธรรมดา – หมายถึงภาชนะเชื่อมใด ๆ ที่ใช้ในการบรรจุอากาศ หรือไนโตรเจน ที่มีความดันภายในมากกว่า 0.5 บาร์
 18. อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแรงดัน
 19. อุปกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์ด้านกีฬาและพักผ่อน เช่น เรือทุกประเภทที่มีความยาวเรือตั้งแต่ 2.5 – 24 เมตร
 20. ของเล่น – กล่าวถึงของเล่นที่ออกแบบและทำจากวัสดุที่ใช้สำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 14 ปี

สำหรับสินค้าของเราที่ได้รับมาตรฐาน CE ได้แก่ เคเบิ้ลแกลน ท่อร้อยสายไฟ สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 095-543-5665

ที่มา : http://ce-marking.org

สินค้าใกล้เคียง