พลูบ๊อกซ์สแตนเลส,ตู้ Stainless Enclosure,ตู้สวิชบอร์ดสแตนเลสสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

Stainless Series

stainless enclosure has more special feature than stainless, which it has a double door panel together with a window glasses in the front door for easily monitor the equipment inside. Moreover, it has a canopy to prevent a spray of water to ingress into the enclosure. This type of enclosure is suitable for outdoor

installation purposes. The front lip of the enclosure is folded to provide rigidity and forms a gutter to keep liquids from the gasket. It can be protected the electrical equipment inside the enclosure from dust and liquids. At the bottom of the enclosure provides with a bottom gland plate for cable in or out. The material is made of stainless steel sheet No. 304 which provided in 20 standard sizes. The protection category is IP55.


ตู้สแตนเลส

รุ่นมาตรฐาน เป็นตู้กันน้ำที่ออกแบบมา เพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่เฉพาะพิเศษ เช่น ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ห้องเย็น บริเวณพื้นที่เขตชายทะเล บริเวณพื้นที่ที่มีไอ ของกรดและด่าง หรือบริเวณที่มีความชื้น เป็นต้น

ประตูด้านหน้ามีวงกบที่พับขึ้นรูปแนบกับขอบยางกันน้ำ เพื่อปกป้องไม่ให้น้ำเข้าตู้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่อยู่ภายในตู้และของเหลวได้ ผลิตจากสแตนเลสแผ่นขึ้นรูป No. 304 มีให้เลือกทั้งหมด 20 รุ่น