ท่อผ้าใบสีฟ้า

วัสดุ : ผ้าใบทาร์โพลีนเส้นใยไฟเบอร์

คุณสมบัติ

ท่อผ้าใบสีฟ้าทาร์โพลีนเส้นใยไฟเบอร์เคลือบด้วยพีวซีผสมสารกันไฟลาม มีความยืดหยุ่น และน้ำหนักเบา

ภายในประกอบด้วยขดลวดโลหะ เส้นใยไฟเอบร์กลาส เคลือบด้วยผ้าทาร์โพลีน สายลวด และผ้าใบ มีพื้นผิวเรียบสม่ำเสมอ โดยไม่เห็นเนื้อโลหะ

ทำให้ยืดการใช้งานให้ใช้ได้นานยิ่งขึ้น ความหนามาตรฐานของผ้าใบทาร์โพลีน

-ทุกขนาดหนา 0.5ม.ม. ความหน้ามาตรฐานของขดลวดสปริง ท่อขนาด2นิ้ว-2.1/2นิ้ว หนา1.2ม.ม. / ท่อขนาด3นิ้วขึ้นไป หนา1.4ม.ม.

-อุณหภูมิการใช้งาน : ทนอุณหภูมิได้ 120° C อัตราความเร็ว “-33เมตร/วินาที

-การใช้ประโยชน์ : สำหรับ AC ความเร็วสูงและระบายอากาศ ซึ่งต้องการการระบายควันอย่างรวดเร็ว


ท่อผ้าใบสีดำ

วัสดุ : ผ้าใบทาร์โพลีนเส้นใยไฟเบอร์

คุณสมบัติ

ท่อผ้าใบสีดำทาร์โพลีนเส้นใยไฟเบอร์เคลือบด้วยพีวซีผสมสารกันไฟลาม มีความยืดหยุ่น และน้ำหนักเบา ภายในประกอบด้วยขดลวดโลหะ

เส้นใยไฟเอบร์กลาส เคลือบด้วยผ้าทาร์โพลีน สายลวด และผ้าใบ มีพื้นผิวเรียบสม่ำเสมอ โดยไม่เห็นเนื้อโลหะ

ทำให้ยืดการใช้งานให้ใช้ได้นานยิ่งขึ้น ความหนามาตรฐานของผ้าใบทาร์โพลีน

-ทุกขนาดหนา 0.5ม.ม. ความหน้ามาตรฐานของขดลวดสปริง ท่อขนาด2นิ้ว-2.1/2นิ้ว หนา1.2ม.ม. / ท่อขนาด3นิ้วขึ้นไป หนา1.4ม.ม.

-อุณหภูมิการใช้งาน : ทนอุณหภูมิได้ 180° C อัตราความเร็ว “-33เมตร/วินาที

-การใช้ประโยชน์ : สำหรับ AC ความเร็วสูงและระบายอากาศ ซึ่งต้องการการระบายควันอย่างรวดเร็ว