เพิ่มขนาดเกลียว เพิ่มขนาดเกลียวเคเบิ้ลแกลน เคเบิ้ลแกลนโลหะ เคเบิ้ลแกลนนิเกิ้ล

เพิ่มเกลียวเคเบิ้ลแกลน เพิ่มขนาดเกลียว เพิ่มเกลียวเคเบิ้ลแกลน เพิ่มเกลียวใน เคเบิ้ลแกลนโลหะ เคเบิ้ลแกลนนิเกิ้ลบราส เคเบิ้ลแกลนทองเหลือง วัสดุทำมาจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สามารถทนอุณภูมิได้ตั้งแต่ -40° C ถึง 100° C เป็นวัสดุเดียวกับ เคเบิ้ลแกลนนิคเกิ้ลบลาส แข็งแรง ทนทาน เคเบิ้ลแกลน enlarger มี สต็อก สามารถจัดส่งไดัรวดเร็ว

เพิ่มขนาดเกลียว

รายละเอียด ตัวเพิ่มขนาดเกลียว เคเบิ้ลแกลน :

 • วัสดุทำมาจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
 • สามารถทนอุณภูมิได้ตั้งแต่ -40° C ถึง 100° C , ชั่วคราวถึง 120° C
 • ลักษณะการใช้งานคือลดขนาดเกลียวขนาดใหญ่เป็นเกลียวขนาดเล็ก เช่น ลดจาก M25 to M20
 • มีให้เลือก 3 ชนิดเกลียว คือ เกลียว PG, M ( Metric ), NPT (นิ้ว)

Enlarger Brass with nickel plated Cable gland

Description of Product :

 • Material : Brass with nickel plated
 • Ambient temperature : -40° C to 100° C, temporary to 120° C
 • Characteristics : Change larger thread to smaller thread.
 • Application : A reducer is used it the dimensions of existing tapped holes are
 • too large for a given gland. It provides a means of connection between cable entry devices
 • and equipment having dissmilar threads.
 • Accessories : Locknut, Sealing washer