ท่อดูดฝุ่น PVC สีเทา

Posted on , updated on

ท่อดูดฝุ่นพีวีซีสีเทา,ท่อดูดเม็ดพลาสติก,ท่อดูดฝุ่นอุตสาหกรรม การเดินท่อส่งลมตามอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะระบบท่อส่งลมเปรียบเสมือนเส้นทางการเดินทางของอากาศภายในโรงงาน ทำให้เกิดการหมุนเวียนอากาศที่ดี ไม่เช่นนั้นหากไม่มีการถ่ายเทอากาศคงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมใดได้เลย การติดตั้งท่อดูดฝุ่น จึงมีความสำคัญกับทุกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม ผู้รับเหมาไฟฟ้า เครื่องจักรอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบตู้สวิสต์บอร์ด เป็นต้น คุณสมบัติท่อดูดฝุ่นพีวีซี วัสดุ พีวีซี ดูดลม ดูดฝุ่น ดูดขี้เลื่อย ขนาด3/4″ ถึง 4″ มีความยาว 20 เมตร ขนาด

Read More