ตัวอุดเกลียวเคเบิ้ลแกลนโลหะ (Metal Plug Cab)

ปลั๊กอุดเกลียวเคเบิ้ลแกลนโลหะ

Posted on , updated on

ปลั๊กอุดเกลียวเคเบิ้ลแกลนโลหะ ปลั๊กอุดเกลียวเคเบิ้ลแกลน วัสดุทำมาจากทองเหลืองชุบนิคเกิล สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40°C ถึง 100°C แข็งแทนทนทาน รายละเอียดปลั๊กอุดเกลียวเคเบิ้ลแกลนโลหะ สอบถามข้อมูลทางไลน์ สินค้าใกล้เคียง

Read More

ตัวอุดเกลียวเคเบิ้ลแกลน

ปลั๊กอุดเกลียวเคเบิ้ลแกลนพลาสติก

Posted on , updated on

ปลั๊กอุดเกลียวเคเบิ้ลแกลน ปลั๊กอุดเกลียวเคเบิ้ลแกลน วัสดุทำมาจากพลาสติก PA สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40°C ถึง 100°C แข็งแทนทนทาน รายละเอียดปลั๊กอุดเกลียวเคเบิ้ลแกลน [Download Catalog] สอบถามข้อมูลทางไลน์ สินค้าใกล้เคียง

Read More

เคเบิ้ลแกลนสแตนเลส

เคเบิ้ลแกลนสแตนเลส

Posted on , updated on

เคเบิ้ลแกลนสแตนเลส,เคเบิ้ลแกลนสแตนเลสกันน้ำ,Stainless cable gland มีคุณสมบัติ ยึดสายเคเบิลได้แน่นและกว้าง สามารถทนต่อน้ำทะเล ทนต่อกรดอ่อน

Read More