BSI Kitemark คืออะไร ?

การที่สินค้าที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า ซึ่งในปัจจุบันมาตรฐานสากลมีอยู่มากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นที่เราจะมาพูดถึงคือ BSI Kitemark

BSI Kitemark คืออะไร

BSI Kitemark เป็นมาตรฐานหนึ่งที่ถูกจัดการโดยองค์การ BSI โดยมาตรฐานนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงคุณภาพ (คล้ายกับ มอก. ภายในประเทศไทย) และความปลอดภัยจากสินค้า และเป็นมาตรฐานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดตัวหนึ่ง

โดยมาตรฐานตัวนี้เดิมมีการใช้งานภายในเฉพาะประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) แต่ในปัจจุบันการใช้งาน BSI Kitemark ก็เป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงคุณภาพของสินค้า ซึ่งสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน BSI Kitemark ก็มีโอกาสทางการแข่งขันที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ BSI Kitemark ก็จะเป็นอีกเครื่องหมายทางการค้าอีกตัวหนึ่ง ที่แสดงถึง มาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งาน และเมื่อได้รับเครื่องหมายดังกล่าวก็ย่อมเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่จะทำการสั่งซื้อสินค้าไปใช้งานได้

รู้จักกับ BSI

BSI (British Standards Institution) เป็นองค์กรที่สร้างมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมแห่งชาติแห่งแรกของโลก ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1901 ในประเทศอังกฤษ โดย Sir John Wolfe Barry ชายผู้ที่ออกแบบสะพาน London’s Tower Bridge

หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1903 ทาง BSI ได้ทำการจดทะเบียน BSI Kitemark ขึ้นภายในปี ค.ศ. 1903 โดยตอนแรกจะเป็นเครื่องหมายที่ใช้กำหนดมาตรฐานแรกที่เกี่ยวข้องกับรางรถไฟ และได้มีการพัฒนาและปรับปรุง มาตรฐานในด้านต่างๆ เติบโตจนถึงปัจจุบัน

BSI จะช่วยลูกค้าเข้ามาปรับปรุงในด้านต่างๆ เช่น สมรรถนะ การบริหารความเสี่ยง การจัดการพลังงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน โดยจะมีการเผยแพร่ และอบรม ให้เครื่องมือ สำหรับสร้างมาตรฐานต่างๆ ให้กับลูกค้า โดยที่จะมีการตรวจสอบ และทดสอบ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันนี้ BSI มีสำนักงานตั้งอยู่มากกว่า 50 แห่ง และบริหารงานมากกว่า 100 ประเทศ โดยตัวอย่างมาตรฐานของ BSI เช่น BSI Kitemark , ISO, HACCP & GMP, CE เป็นต้น

ประเภทของสินค้าที่สามารถเข้าขอรับมาตรฐาน BSI Kitemark ได้

1. อาหารและเครื่องดื่ม

คุณสมบัติและคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะสิ่งแรกที่ผู้บริโภคจะเห็นคือฉลากของสินค้า ดังนั้นอาหารที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์จำเป็นจำต้องมีคุณสมบัติตรงกับที่ระบุไว้บนฉลากของสินค้า ในจุดนี้หากคุณสมบัติไม่ตรงกัน จะทำให้ผู้บริโภคสูญเสียความไว้ใจต่อผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้นการรักษามาตรฐานในการผลิตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

ผู้บริโภคมีความคาดหวังเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่รับประทาน โดยสิ่งแรกที่ผู้บริโภคจะเห็นเป็นสิ่งแรกคือสลากบนบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นคุณสมบัติของอาหารจะต้องตรงกับบนฉลาก ดังนั้น BSI จึงได้ออกมาตรฐานเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในด้านการรับประกันคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม

2. การก่อสร้าง

BSI สามารถช่วยตรวจสอบวัสดุก่อสร้างได้อย่างหลากหลายประเภท ทั้งท่อพลาสติก ฟิตติ้ง ประตู หน้าต่าง วัสดุฉนวน รวมถึงคอนกรีต และแก้ว

3. อุปกรณ์ไฟฟ้า

สินค้าที่ได้รับ BSI Kitemark จะถูกมั่นใจได้ว่า สินค้าดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย เพราะทาง BSI ได้มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความเข้ากันได้กับอุปกรณ์อื่นๆ ทั่วโลก ตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เข้าขอรับ BSI Kitemark ได้ เช่น อุปกรณ์ IT อุปกรณ์ให้แสงสว่าง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สายไฟฟ้า EMC เป็นต้น

4. พลังงาน

ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจกับการใช้พลังงานและปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น องค์กรต่างๆ จึงต้องแสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร และลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก

5. อุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณเตือน

เป็นการทดสอบให้กับอุตสาหกรรมดับเพลิง รองรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน สัญญาณเตือนไฟไหม้ เป็นต้น

6. อุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม

BSI มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในด้านการป้องกันน้ำท่วมสำหรับการติดตั้งภายในอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัย ตัวอย่างสินค้า เช่น ประตูระบายน้ำ แผงกั้นและประตูระบายน้ำแบบถอดแยกได้ เป็นต้น

7. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเป็นอุปกรณ์ที่บุคคลทั่วไปใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตัวผู้ใช้ เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือนิรภัย แว่นตานิรภัย อุปกรณ์ป้องกันหู ร้องเท้านิรภัย เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถ้าได้รับมาตรฐาน BSI Kitemark ย่อมจะเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้ามากขึ้น

8. ระบบจัดการสายเคเบิ้ล

เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงระบบการจัดการสายเคเบิ้ลและสายไฟ เพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและราบรื่น ซึ่งครอบคลุมการจัดการสายเคเบิ้ล ดังนี้ ระบบท่อร้อยสายไฟแบบแข็งและแบบอ่อน ระบบการเดินสายเคเบิ้ล เป็นต้น

9. อื่น ๆ

นอกจากนี้ทาง BSI ก็ยังมีการรับรองมาตรฐาน BSI Kitemark อยู่อีกในหลากหลายประเภทสินค้า สามารถอ่านต่อได้ลิ้งด้านล่าง

สรุป

BSI Kitemark นั้นเป็นมาตรฐานหนึ่งที่มีความสำคัญ และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย จัดตั้งขึ้นโดยองค์ฺกร BSI

โดยการที่เราได้รับมาตรฐาน BSI Kiemark นอกจากจะได้รับการรองรับถึงคุณภาพของสินค้าของเราแล้ว ยังเป็นอีกเครื่องหมายการค้าหนึ่งที่สามารถช่วยทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้าของเราเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้มีโอกาสทางการค้าที่สูงขึ้น

ที่มา : bsigroup.com , isotoyou.com

สินค้าของเราที่ได้รับการรองรับจาก BSI KiteMark


แคล้มรัดท่อ สแตนเลส