พลาสติก ABS คืออะไร ?

พลาสติก ABS คืออะไรกันนะ ?

พลาสติก เป็นวัสดุที่สามารถใช้งานอยู่ในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย นอกจาก พลาสติก PA ที่เราได้รู้จักกันไปบทความก่อนแล้ว พลาสติก ABS ก็ยังเป็นพลาสติกอีกชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยในอุตสาหกรรมมากมาย ดังนั้นเราจะมารู้จักกับ พลาสติก ABS กันได้จากบทความนี้

พลาสติก ABS มีชื่อเต็มว่า Acrylonitrile Butadiene Styrene พลาสติกชนิดนี้ เป็นพลาสติกชนิด เทอร์โมพลาสติก หรือพลาสติกที่มีจุดหลอมเหลว สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

โดยปัจจุบัน พลาสติก ABS สามารถพบได้บ่อยในอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิเช่น เป็นส่วนประกอบของ โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล่องพักสายไฟ ของเล่นสำหรักเด็ก หมวกกันน็อค รวมถึงเครื่องพิมพ์ 3D

โครงสร้างของพลาสติก ABS

พลาสติก ABS นั้นเป็นพลาสติดที่สร้างขึ้นมาโดยนำโมโนเมอร์ 3 ชนิดมาผสมและทำปฎิกิริยากัน โดยโมโนเมอร์ทั้ง 3 ชนิดนั้น จะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมานั้นจะมีคุณสมบัติอย่างไร ดังนี้

  • สไตรีน (Styrene) : เป็นโมโนเมอร์ที่เมื่อผสมเข้าไปแล้วจะทำให้เนื้อพลาสติกมีความมันงา สวยงาม และยังทำให้สามารถแต่งตัดรูปได้ง่าย
  • อะคริไลไนโตรล์ (Acrylonitrile) : เป็นโมโนเมอร์ที่เมื่อผสมเข้าไปแล้วจะทำให้เนื้อพลาสติกมีความสามารถในการทนความร้อนและสารเคมี
  • โพลิบิวทาไดอีน (Polybutadiene) : เป็นโมโนเมอร์ที่เมื่อผสมเข้าไปแ้ลวจะทำให้เนื้อพลาสติกสามารถทนต่อแรงกระแทกได้มากขึ้น

คุณสมบัติที่สำคัญของ พลาสติก ABS

  1. แข็งแรงและยืดหยุ่น : จุดเด่นของพลาสติก ABS คือความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อสภาพอากาศ ทนต่อแรงบีบ จึงเหมาะสำหรับการขึ้นรูป รวมถึงเครื่องพิมพ์ 3D
  2. ทนอุณหภูมิได้ดี : พลาสติก ABS นั้นมีจุดหลอมเหลวที่สูง ถึง 200°C ~ 250°C จึงทนความร้อนได้สูงกว่าพลาสติกชนิดอื่น แต่ก็เย็นตัวลงได้ช้ากว่าเช่นกัน
  3. มีความขุ่น : เมื่อทำการผสมสีเข้าไปในเนื้อพลาสติก จะทำให้สีของผลิตภัณฑ์ขุ่น ไม่โปร่งใส จึงไม่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความโปร่งใส
  4. ขึ้นรูป ตกแต่งได้ง่าย : จุดเด่นอีกข้อหนึ่งของพลาสติก ABS คือสามารถขึ้นรูปได้ง่าย

จุดด้อยของพลาสติก ABS

  1. หากต้องการความคมของเนื้อชิ้นงาน การเลือกใช้พลาสติกชนิด ABS จะไม่ค่อยเหมาะนัก เพราะพลาสติกชนิดนี้เย็นตัวลงได้ช้า มีความหนืด เมื่อฉีดขึ้นรูป อาจจะทำให้เหลือความโค้งมนเหลืออยู่ จึงไม่เหมาะสมกับงานที่ต้องการงานที่มีความคมของชิ้นงาน
  2. ด้วยพลาสติก ABS มีคุณสมบัติที่มีจุดหลอมเหลวได้สูง และเย็นตัวลงช้า ถ้าหากอุณหภูมิลดลงเร็วเกินไป ทำให้ตัวเนื้องานมีโอกาส หดตัว เสียรูป ได้
  3. มีกลิ่นเมื่อโดนความร้อน พลาสติก ABS จะส่งกลิ่นพลาสติกไหม้ออกมา แต่เมื่ออุณหภูมิลดลงกลิ่นก็จะลดลงเช่นกัน

สินค้าแนะนำ