สว่านไร้สาย,สว่านเจาะไร้สาย,สว่านแบต

Lithium battery technology : No memory effect No Capacity lossless Almost no self-discharge

High precision chuck : More accurate drilling, chuck use hand tighten close method, no need extra tools

Infinitely variable : speed three functions Flat, drill, and Impact drill

Double speed single gear : Freely to choose gears easily to fine right motivation

LED Light : In the dark environment also can control easily Make work more efficiently

Rapid cooling : Can rapid cooling, work stably for long time, increase lifetime

1-18 torque adjustment technology : Meet the demand od more scenes


สว่านไร้สาย ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียม แบตเตอรี่ไม่คลายประจุไฟ

มีความแม่นยำสูง: สว่านเจาะไร้สายมีการเจาะที่ถูกต้องมากขึ้น

สว่านแบตไร้สายนี้ : มีให้เลือกใช้งานสามฟังก์ชั่น คือ ไขน็อตแบบปกติ เจาะแบบเรียบ(ใช้งานไม้,งานเหล็ก) และเจาะกระแทก(ใช้กับกำแพงคอนกรีต)

เกียร์ความเร็ว : สามารถเลือกความเร็วได้ 2 ระดับ และปรับความเร็วของสว่านไร้สายได้อย่างง่ายดาย

ไฟ LED : ในสภาพแวดล้อมที่มืดยังสามารถควบคุมได้ง่ายทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะมีไฟ LED

ระบายความร้อนอย่างรวดเร็ว : สามารถระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วทำงานได้อย่างมั่นคงเป็นเวลานานช่วยยืดอายุการใช้งาน

เทคโนโลยีการปรับแรงบิด : มีแรงปิดให้เลือก 18 ระดับตอบสนองความต้องการตามการใช้งาน