ท่อดูดเม็ดพลาสติก PU-PVC

Material: PU โคลง PVC

คุณสมบัติ

ดูดลม ดูดฝุ่น ดูดขี้เลื่อย

ขนาด 1" ถึง 8" มีความยาว 20 เมตร ทนอุณภูมิสูงสุดได้ถึง 120° C น้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่นสูง

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้ดูดฝุ่น ดูดลม ดูดขี้เลื่อย จากเครื่องจักรต่างๆ

-ใช้เป็นท่อทำความสะอาดของอุปกรณ์และยานพาหนะ ดูดไอน้ำมันจากยานพาหนะ


ท่อดูดฝุ่น PVC สีเทา

Material: PVC

คุณสมบัติ

ดูดลม ดูดฝุ่น ดูดขี้เลื่อย ขนาด3/4" ถึง 4" มีความยาว 20 เมตร

ขนาด 5" ถึง 10" มีความยาว 12 เมตร ทนอุณภูมิได้ไม่เกิน 60° C น้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่นสูง

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้ดูดฝุ่น ดูดลม ดูดขี้เลื่อย จากเครื่องจักรต่างๆ

-ใช้เป็นท่อทำความสะอาดของอุปกรณ์และยานพาหนะ