กล่องพลาสติกพักสายไฟกันน้ำ (Plastic Encloser)

กล่องพักสายไฟพลาสติก กันน้ำ กล่องพลาสติกกันน้ำ – สกรูไทป์ (Plastic Enclosue – Screw Type) – TIBOX


เราจำหน่าย กล่องพักสายไฟกันน้ำพลาสติก ชนิดสกรูไทป์ TIBOXเหมาะสำหรับใช้ในการเป็นจุดพักสายไฟ ตัวกล่องทำจากพลาสติก ABS มีความทนทาน น้ำหนักเบากว่าโลหะ ติดตั้งได้ง่าย มีหลายขนาดให้เลือกใช้

Add Line

คุณสมบัติสินค้า : กล่องพักสายไฟพลาสติก (Screw Type) – TIBOX


คุณสมบัติ

  • วัสดุ : พลาสติก ABS , Poly Carbonate
  • อุณหภูมิ : -40°C ~ 120°C
  • ระดับการป้องกัน : IP66
  • กล่องมีน้ำหนักเบากว่ากล่องเหล็กประมาณ 25% จึงสามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่า
  • เหมาะกับการใช้งาน : ในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การสื่อสาร แผงควบคุมอุปกรณ์ดับเพลิง แผงควบคุมที่พักอาศัยอุตสาหกรรมเรือ อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

Product Overview

  • Material : ABS (Acrulonitrile Butadiene Styrene), PC (Poly catbonate)
  • Temperature : -40°C ~ 120°C
  • The enclosure is about 25% the weight of a metal box and can be esaily installed or moved.
  • the products is free from corrosion, carries superior insulation.
  • The enclosure are available for the installation of terminal substitution rial, button box, small terminal, signal, relay and sensor, communication and joint box, etc.

รายละเอียดสินค้า : กล่องพักสายไฟพลาสติก กล่องพลาสติกกันน้ำ (Screw Type) – TJ Series


Dimension กล่องพักสายไฟพลาสติก
Grey Door Clear Door Dimension D1 + D2 Plastic Metal W3 H3
TJ-AG-0506 TJ-AT-0506 50 x 65 x 55 35 + 20 TJ-0506 37 52
TJ-AG-0507 TJ-AT-0507 55 x 70 x 43 35 + 8 TJ-0507 47 52
TJ-AG-0509 TJ-AT-0509 55 x 91 x 43 35 + 8 TJ-0509 47 78
TJ-AG-0609 TJ-AT-0609 65 x 95 x 55 40 + 15 50 79
TJ-AG-0709 TJ-AT-0709 75 x 91 x 43 35 + 8 67 78
TJ-AG-0710 TJ-AT-0710 75 x 105 x 60 40 + 20 TJ-0710 57 86
TJ-AG-0712-S TJ-AT-0712-S 75 x 125 x 48 40 + 8 TJ-0712 61 114
TJ-AG-0712 TJ-AT-0712 75 x 125 x 75 49 + 25 TJ-0712P TJ-0712 57 107
TJ-AG-0712-1 TJ-AT-0712-1 75 x 125 x 100 49 + 50 TJ-0712P TJ-0712 57 107
TJ-AG-0808 TJ-AT-0808 80 x 80 x 60 45 + 15 TJ-0808P TJ-0808 62 62
TJ-AG-0808-1 TJ-AT-0808-1 80 x 80 x 85 70 + 15 TJ-0808P TJ-0808 62 62
TJ-AG-0811-S TJ-AT-0811-S 80 x 110 x 45 25 + 20 TJ-0811P TJ-0811 62 92
TJ-AG-0811-1S TJ-AT-0811-1S 80 x 110 x 65 25 + 35 TJ-0811P TJ-0811 62 92
TJ-AG-0811 TJ-AT-0811 80 x 110 x 70 50 + 20 TJ-0811P TJ-0811 62 92
TJ-AG-0811-1 TJ-AT-0811-1 80 x 110 x 85 50 + 35 TJ-0811P TJ-0811 62 92
TJ-AG-0811-2 TJ-AT-0811-2 80 x 110 x 100 80 + 20 TJ-0811P TJ-0811 62 92
TJ-AG-0811-3 TJ-AT-0811-3 80 x 110 x 115 80 + 35 TJ-0811P TJ-0811 62 92
TJ-AG-0813 TJ-AT-0813 80 x 130 x 70 50 + 20 TJ-0813P TJ-0813 62 112
TJ-AG-0813-1 TJ-AT-0813-1 80 x 130 x 85 50 + 35 TJ-0813P TJ-0813 62 112
TJ-AG-0816-S TJ-AT-0816-S 80 x 160 x 55 40 + 15 TJ-0816P TJ-0816 68 148
TJ-AG-0816 TJ-AT-0816 80 x 160 x 90 75 + 15 TJ-0816P  TJ-0816 68 148
TJ-AG-0818 TJ-AT-0818 80 x 180 x 70 50 + 20 TJ-0818P TJ-0818 62 162
TJ-AG-0818-1 TJ-AT-0818-1 80 x 180 x 85 50 + 35 TJ-0818P TJ-0818 62 162
TJ-AG-0822 TJ-AT-0822 80 x 220 x 70 50 + 20 TJ-0822 62 202
TJ-AG-0825 TJ-AT-0825 80 x 250 x 70 50 + 20 TJ-0825P TJ-0825 62 232
TJ-AG-0825-1 TJ-AT-0825-1 80 x 250 x 85 50 + 35 TJ-0825P TJ-0825 62 232
TJ-AG-0825-2 TJ-AT-0825-2 80 x 250 x 100 50 + 50 TJ-0825P TJ-0825 62 232
TJ-AG-0910 TJ-AT-0910 90 x 110 x 43 35 + 8 TJ-0910 78 102
TJ-AG-0912 TJ-AT-0912 90 x 125 x 48 40 + 8 TJ-0912 81 114
TJ-AG-0913 TJ-AT-0913 94 x 130 x 70 50 + 20 TJ-0913 74 115
TJ-AG-0913-1 TJ-AT-0913-1 94 x 130 x 100 80 + 20 TJ-0913 74 115
TJ-AG-1010 TJ-AT-1010 100 x 100 x 75 55 + 20 TJ-1010P TJ-1010 82 82
TJ-AG-1010-1 TJ-AT-1010-1 100 x 100 x 100 80 + 20 TJ-1010P TJ-1010 82 82
TJ-AG-1022 TJ-AT-1022 100 x 224 x 75 60 + 15 TJ-1022 76 198
TJ-AG-1018 TJ-AT-1018 100 x 180 x 75 60 + 15 TJ-1018 76 155
TJ-AG-1118 TJ-AT-1118 113 x 183 x 90 70 + 20 TJ-1118P TJ-1118 95 165
TJ-AG-1118-1 TJ-AT-1118-1 113 x 183 x 105 70 + 35 TJ-1118P TJ-1118 95 165
TJ-AG-1216 TJ-AT-1216 120 x 160 x 90 70 + 20 TJ-1216 102 142
TJ-AG-1220 TJ-AT-1220 120 x 200 x 75 55 + 20 TJ-1220P TJ-1220 102 182
TJ-AG-1222 TJ-AT-1222 120 x 220 x 85 67 + 20 TJ-1222P TJ-1222 100 200
TJ-AG-1212-S TJ-AT-1212-S 125 x 125 x 75 55 + 20 TJ-1212P TJ-1212 105 105
TJ-AG-1212 TJ-AT-1212 125 x 125 x 100 80 + 20 TJ-1212P TJ-1212 105 105
TJ-AG-1217 TJ-AT-1217 125 x 175 x 75 50 + 25 TJ-1217P TJ-1217 109 156
TJ-AG-1217-1 TJ-AT-1217-1 125 x 175 x 100 50 + 50 TJ-1217P TJ-1217 109 156
TJ-AG-1217-2 TJ-AT-1217-2 125 x 175 x 110 85 + 25 TJ-1217P TJ-1217 109 156
TJ-AG-1217-3 TJ-AT-1217-3 125 x 175 x 135 85 + 50 TJ-1217P TJ-1217 109 156
TJ-AG-1417 TJ-AT-1417 140 x 170 x 95 75 + 20 TJ-1417P TJ-1417 122 152
TJ-AG-1423 TJ-AT-1423 140 x 230 x 95 75 + 20 TJ-1423P TJ-1423 122 212
TJ-AG-1520-S TJ-AT-1520-S 150 x 200 x 75 55 + 20 TJ-1520P TJ-1520 132 182
TJ-AG-1520 TJ-AT-1520 150 x 200 x 100 80 + 20 TJ-1520P TJ-1520 132 182
TJ-AG-1520-1 TJ-AT-1520-1 150 x 200 x 130 80 + 50 TJ-1520P TJ-1520 132 182
TJ-AG-1520-2 TJ-AT-1520-2 150 x 200 x 130 110 + 20 TJ-1520P TJ-1520 132 182
TJ-AG-1520-3 TJ-AT-1520-3 150 x 200 x 160 110 + 50 TJ-1520P TJ-1520 132 182
TJ-AG-1525 TJ-AT-1525 150 x 250 x 100 80 + 20 TJ-1525P TJ-1525 132 232
TJ-AG-1525-1 TJ-AT-1525-1 150 x 250 x 130 80 + 50 TJ-1525P TJ-1525 132 232
TJ-AG-1525-2 TJ-AT-1525-2 150 x 250 x 130 110 + 20 TJ-1525P TJ-1525 132 232
TJ-AG-1525-3 TJ-AT-1525-3 150 x 250 x 160 110 + 50 TJ-1525P TJ-1525 132 232
TJ-AG-1717 TJ-AT-1717 175 x 175 x 75 50 + 25 TJ-1717P TJ-1717 156 157
TJ-AG-1717-1 TJ-AT-1717-1 175 x 175 x 100 50 + 50 TJ-1717P TJ-1717 156 157
TJ-AG-1717-2 TJ-AT-1717-2 175 x 175 x 125 100 + 25 TJ-1717P TJ-1717 156 157
TJ-AG-1717-3 TJ-AT-1717-3 175 x 175 x 150 100 + 50 TJ-1717P TJ-1717 156 157
TJ-AG-1725 TJ-AT-1725 175 x 250 x 75 50 + 25 TJ-1725P TJ-1725 156 232
TJ-AG-1725-1 TJ-AT-1725-1 175 x 250 x 100 50 + 50 TJ-1725P TJ-1725 156 232
TJ-AG-1825 TJ-AT-1825 180 x 255 x 100 85 + 15 TJ-1825 162 236
TJ-AG-2020-S TJ-AT-2020-S 200 x 200 x 95 75 + 20 TJ-2020P TJ-2020 182 182
TJ-AG-2020-1 TJ-AT-2020-1 200 x 200 x 125 75 + 50 TJ-2020P TJ-2020 182 182
TJ-AG-2020 TJ-AT-2020 200 x 200 x 130 110 + 20 TJ-2020P TJ-2020 182 182
TJ-AG-2020-2 TJ-AT-2020-2 200 x 200 x 160 110 + 20 TJ-2020P TJ-2020 182 182
TJ-AG-2025 TJ-AT-2025 200 x 250 x 100 75 + 25 TJ-2025P TJ-2025 178 228
TJ-AG-2030 TJ-AT-2030 200 x 300 x 105 85 + 50 TJ-2030P TJ-2030 180 280

อุปกรณ์เสริม


แผ่นเหล็กสำหรับติดตั้งกล่องพักสายไฟ (Steel Mounting Plate)

แผ่นเหล็กสำหรับติดตั้งกล่องพักสายไฟ (Steel Mounting Plate)

แผ่นพลาสติกสำหรับติดตั้งกล่องพักสายไฟ (Plastic Mounting Plate)

แผ่นพลาสติกสำหรับติดตั้งกล่องพักสายไฟ (Plastic Mounting Plate)

ตัวยึดผนังสำหรับกล่องพลาสติก WP-01(Wall Brackets for plastic box)

ตัวยึดผนังสำหรับกล่องพลาสติก รุ่น WP-01 (Wall Brackets for plastic box)

สกรูยึดกล่องพลาสติก รุ่น TJLT-70 (Plastic enclosure screw TJLT-70)

สกรูยึดกล่องพลาสติก รุ่น TJLT-70 (Plastic enclosure screw TJLT-70)

สกรูยึดกล่องพลาสติก รุ่น TJM-60 (Plastic enclosure screw TJM-60)

สกรูยึดกล่องพลาสติก รุ่น TJM-60 (Plastic enclosure screw TJM-60)

สกรูยึดกล่องพลาสติก รุ่น TJS-50 (Plastic enclosure screw TJS-50)

สกรูยึดกล่องพลาสติก รุ่น TJS-50 (Plastic enclosure screw TJS-50)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Add Line

รายละเอียดสินค้า : กล่องพักสายไฟกันน้ำพลาสติกขนาดใหญ่ (Screw Type) – TJ Series


Dimension กล่องพักสายไฟพลาสติก กันน้ำ

Grey Door Clear Door Dimension D1 + D2 Plastic Metal W3 H3
TJ-AG-2819 TJ-AT-2819 280 x 190 x 130 98 + 32 TJ-2819P TJ-2819 255 165
TJ-AG-2819-1 TJ-AT-2819-1 280 x 190 x 180 98 + 82 TJ-2819P TJ-2819 255 165
TJ-AG-2819-2 TJ-AT-2819-2 280 x 190 x 180 148 + 32 TJ-2819P TJ-2819 255 165
TJ-AG-2819-3 TJ-AT-2819-3 280 x 190 x 230 148 + 82 TJ-2819P TJ-2819 255 165
TJ-AG-2828 TJ-AT-2828 280 x 280 x 130 98 + 32 TJ-2828P TJ-2828 255 255
TJ-AG-2828-1 TJ-AT-2828-1 280 x 280 x 180 98 + 81 TJ-2828P TJ-2828 255 255
TJ-AG-2828-2 TJ-AT-2828-2 280 x 280 x 180 148 + 32 TJ-2828P TJ-2828 255 255
TJ-AG-2828-3 TJ-AT-2828-3 282 x 280 x 230 148 + 81 TJ-2828P TJ-2828 255 255
TJ-AG-3428 TJ-AT-3428 340 x 280 x 130 98 + 32 TJ-3428P TJ-3428 315 255
TJ-AG-3428-1 TJ-AT-3428-1 340 x 280 x 180 98 + 81 TJ-3428P TJ-3428 355 355
TJ-AG-3819-S TJ-AT-3819-S 380 x 190 x 100 69 + 30 TJ-3819P TJ-3819 355 165
TJ-AG-3819 TJ-AT-3819 380 x 190 x 130 98 + 30 TJ-3819P TJ-3819 355 165
TJ-AG-3819-1 TJ-AT-3819-1 380 x 190 x 180 148 + 30 TJ-3819P TJ-3819 355 165
TJ-AG-3828 TJ-AT-3828 380 x 280 x 130 98 + 32 TJ-3828P TJ-3828 355 255
TJ-AG-3828-1 TJ-AT-3828-1 380 x 280 x 180 98 + 82 TJ-3828P TJ-3828 355 255
TJ-AG-3828-2 TJ-AT-3828-2 380 x 280 x 180 148 + 32 TJ-3828P TJ-3828 355 255
TJ-AG-3828-3 TJ-AT-3828-3 380 x 280 x 230 148 + 82 TJ-3828P TJ-3828 355 255
TJ-AG-2856 TJ-AT-2856 280 x 560 x 130 98 + 32 TJ-2828P x 2 TJ-2856 540 255
TJ-AG-3856 TJ-AT-3856 380 x 560 x 180 148 + 32 TJ-3828P x 2 TJ-3856 534 354

อุปกรณ์เสริม


แผ่นเหล็กสำหรับติดตั้งกล่องพักสายไฟ (Steel Mounting Plate)

แผ่นเหล็กสำหรับติดตั้งกล่องพักสายไฟ (Steel Mounting Plate)

แผ่นพลาสติกสำหรับติดตั้งกล่องพักสายไฟ (Plastic Mounting Plate)

แผ่นพลาสติกสำหรับติดตั้งกล่องพักสายไฟ (Plastic Mounting Plate)

ตัวยึดผนังสำหรับกล่องพลาสติก WP-01(Wall Brackets for plastic box)

ตัวยึดผนังสำหรับกล่องพลาสติก รุ่น WP-01 (Wall Brackets for plastic box)

Inner door hinge fixing LC-S11

Inner door hinge fixing
LC-S11

Plastic enclosure screw TJCB-70 for box D2=80mm.

Plastic enclosure screw
TJCB-70 for box D2=80mm.

Plastic enclosure screw TJCB-50 for box D2=30mm.

Plastic enclosure screw
TJCB-50 for box D2=30mm.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Add Line

รู้จักกับ กล่องพักสายไฟพลาสติก กล่องพลาสติกกันน้ำ (Screw Type)


กล่องพักสายไฟพลาสติก กล่องพลาสติกกันน้ำ (Screw Type) TIBOX เป็นประเภทหนึ่งของกล่องพักสายไฟ หรือกล่องไฟพลาสติก ที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ของของเราผลิตจากพลาสติก ABS คุณภาพดี สามารถนำไปใช้เป็นจุดพักไฟ จุดเชื่อมวงจร ตัวกล่องสามารถติดตั้งได้ง่าย โดยขันน็อตให้แน่น กับพื้นผิวที่ทำการติดตั้ง และปิด – เปิด กล่องด้วยการขันน็อต

ตัวกล่องมีความสามารถในการป้องกันน้ำและฝุ่นตามมาตรฐาน IP66 ช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่อาจจะเข้าไปทำลายอุปกรณ์หรือสายไฟ ภายในกล่องได้ดี ทำให้อุปกรณ์ภายในสามารถใช้งานได้ยาวนาน และยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากภายในกล่อง

จุดเด่นของ กล่องพักสายไฟพลาสติก (Screw Type) จากเรา


จุดเด่นของ กล่องพักสายไฟพลาสติก (Screw Type)

1. ผลิตจากวัสดุคุณภาพ

กล่องพักสายไฟพลาสติก (Screw Type) ของเรา ผลิตจากพลาสติก ABS ที่มีคุณภาพ จึงมีความทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน

2. ใช้งานได้ง่าย

สินค้าของเรามีความทนทาน น้ำหนักเบา ใช้งานได้ง่าย ติดตั้งง่าย เพียงยึดล็อคด้วยน๊อต ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

3. ผ่านมาตรฐานสากล

สินค้าที่เราจำหน่ายได้รับมาตรฐานสากล และยังมีความสามารถในการกันน้ำกันฝุ่น ผ่านมาตรฐาน IP66 (IP Standard)

4. มีหลากหลายขนาด

เรามีสินค้าให้เลือกใช้งานหลากหลายขนาด หลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน ให้เลือกใช้งานได้ตรงตามกับการใช้งาน


ทำไมถึงต้องเลือกใช้ กล่องพักสายไฟ พลาสติก (Screw Type)

สำหรับกล่องพักสายไฟพลาสติก (Screw Type) เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ที่ใช้ในเป็นจุดพักวงจร จุดเชื่อมวงจร หรือจุดกระจายวงจร ที่ช่วยทำให้การติดตั้ง การแก้ไข บำรุงรักษาระบบในภายหลังสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น โดยคุณสมบัติของ พลาสติก ABS จึงมีความทนทาน ใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ทำไมถึงต้องเลือกซื้อ กล่องพักสายไฟ พลาสติก (Screw Type) กับเรา

สินค้าที่เราได้จัดจำหน่าย เราได้นำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพสูง และผ่านมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ อาทิเช่น CE, RoHS, UL และ IP Standard นอกจากนี้เรายังเน้นการบริการอย่างจริงใจ เพื่อความพึ่งพอใจของคุณลูกค้า จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าที่คุณจะได้รับมีคุณภาพ รับรองความถูกต้อง สามารถใช้งานได้จริง และมีการจัดส่งที่รวดเร็ว (ถ้าสินค้าชิ้นนั้นมีสต๊อค) จะส่งตรงถึงมือคุณภายใน 1 – 3 วันทำการ และยังมีราคาปลีก – ส่ง ไม่แพงอย่างที่คิด

สนใจกล่องพักสายไฟพลาสติก (Screw Type)

Add Line

สินค้าใกล้เคียง


ตู้โพลีเอสเตอร์ (Polyester Enclosure)

นิยมใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรม,โซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม,ผู้รับเหมาไฟฟ้า,เครื่องจักรอุตสาหกรรม,ผู้ประกอบตู้สวิสต์บอร์ด

กล่องเทอร์มินอลบล็อกพลาสติก

นิยมใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรม,โซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม,ผู้รับเหมาไฟฟ้า,เครื่องจักรอุตสาหกรรม,ผู้ประกอบตู้สวิสต์บอร์ด

พูลบ๊อกซ์สแตนเลส (Stainless Steel Enclosure)

นิยมใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรม,โซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม,ผู้รับเหมาไฟฟ้า,เครื่องจักรอุตสาหกรรม,ผู้ประกอบตู้สวิสต์บอร์ด